תעריפי נמל

לשכת הספנות לוועדת התעריפים הממשלתית: בטלו או שנו תעריפי נמל מעוותים

לשכת הספנות לוועדת התעריפים הממשלתית: בטלו או שנו תעריפי נמל מעוותים

לשכת הספנות פועלת לשינוי תעריפים מעוותים כגון דמי מינגש ודמי מעגן אשר גורמים לכך כי הנמל מקבל תמורה גבוהה יותר ככל שהשרות גרוע יותר.