סכסוכי עבודה

בית הדין לעבודה יקים ועדה לבחינת פעילותו בסכסוכי עבודה

בית הדין לעבודה יקים ועדה לבחינת פעילותו בסכסוכי עבודה

נשיאת בית הדין הארצי לעבודה הודיעה על הקמת ועדה לבחינה יסודית ודחופה של התנהלות בית הדין בכל הנוגע לסכסוכי עבודה קיבוציים וזאת בעקבות ביקורתו של נציב התלונות על השופטים על התנהלות בית הדין במהלך סכסוך העבודה בנמלים במאי השנה.