ארכיון

רגולציה

רגולציה

רגולציה (בעברית: אסדרה, רגולטור – מאסדר]) היא שם כולל להסדרה של פעילויות שונות במדינה באמצעות חוקים, תקנות, כללים, צווים והוראות מנהל שונות והוא כלי מדיניות גנרי מרכזי. מטרתה של הרגולציה היא הסדרה של מערך החיים הכולל במדינה, מן ההיבט של התנהגות תאגידים וארגונים המספקים שירותים ומוצרים לאזרחים, והיא קובעת את מידת המעורבות של רשויות המדינה […]

רציף

רציף

סעיף 1 לפקודת המכס : "מקום שהוקצה או שאושר על ידי הממשלה להנחת טובין או לטעינתם ".

רשומון אחסנה משנית

רשומון אחסנה משנית

הטובין עוברים ממחסן א למחסן ב. אין תשלום מיסים בגין העברה זו. לעניין זה ראה סעיף 91 לפקודת המכס : "91. רשמון על טובין מוחסנים טובין מוחסנים מותר לרשמם – (1) לצריכה בארץ; (2) לייצוא; (3) לסילוק אל מקום אחר לשם החסנה.

רשומון יל"צ

רשומון יל"צ

רשומון יבוא לשם יצוא. יבוא סחורה במטרה להעבירה תהליכים גולמיים ולאחר מכן להעבירה תהליך יצוא. זהו מס נדחה עד להוכחת הייצוא

רשומון יצוא

רשומון יצוא

מסמך של המכס, הכולל את פרטי התשלומים הנדרשים ע"י המכס, בעבור ייבוא המטען. חותמת המכס על גבי מסמך זה, מהווים אסמכתא לשחרור המטען.