רגולציה

רגולציה (בעברית: אסדרה, רגולטור – מאסדר]) היא שם כולל להסדרה של פעילויות שונות במדינה באמצעות חוקים, תקנות, כללים, צווים והוראות מנהל שונות והוא כלי מדיניות

קרא עוד »

רציף

סעיף 1 לפקודת המכס : “מקום שהוקצה או שאושר על ידי הממשלה להנחת טובין או לטעינתם “.

קרא עוד »

רשומון אחסנה משנית

הטובין עוברים ממחסן א למחסן ב. אין תשלום מיסים בגין העברה זו. לעניין זה ראה סעיף 91 לפקודת המכס : “91. רשמון על טובין מוחסנים

קרא עוד »

רשומון יל”צ

רשומון יבוא לשם יצוא. יבוא סחורה במטרה להעבירה תהליכים גולמיים ולאחר מכן להעבירה תהליך יצוא. זהו מס נדחה עד להוכחת הייצוא

קרא עוד »

רשומון יצוא

מסמך של המכס, הכולל את פרטי התשלומים הנדרשים ע”י המכס, בעבור ייבוא המטען. חותמת המכס על גבי מסמך זה, מהווים אסמכתא לשחרור המטען.

קרא עוד »