א ב ג ד ה ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
רג רצ רש

רציף

סעיף 1 לפקודת המכס :
“מקום שהוקצה או שאושר על ידי הממשלה להנחת טובין או לטעינתם “.