א ב ג ד ה ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
חב חו חי חש

חשבון ספק

עותק חשבון מקור יתקבל במקרים הבאים:
א. אם החשבון הוא חשבון מכר ממוחשב המופק ע”י מערכת ממוחשבת .
ב. צילום חשבון או העתק חשבון הנושא חתימה מקורית וחותמת של הספק בליווי הצהרה של הספק או היבואן כי ההעתק נאמן למקור.
ג. בעת הגשת רשימון אחסנה או בשחרור מפוצל ממחסן רשוי, ניתן להגיש צילום של החשבון כאשר עליו יש הצהרה של היבואן או סוכן מכס כי הצילום נאמן למקור.
במקרים הבאים קבלת חשבון לא מקורי יהיה נתון לשיקולו של פקיד המכס:
א. ללא אישור מוקדם של גובה המכס:

  1. הטובין פטורים ממס קניה (חייבים מכס ומע”מ, או מע”מ בלבד) והחשבון אינו מהווה מסמך העדפה.
  2. ערך טובין אינו עולה על 1000 דולר, לרבות טובין המשתחררים ברשימון קולקטיבי .
  3. הטובין מיובאים בחבילות דואר.

ב. באישור מוקדם של גובה המכס:

  1. היבואן מוכר כאמין ואושר לצורך זה על ידי גובה המכס.
  2. חשבון עבור טובין שיובאו בדחיפות דרך האוויר או מנמל קרוב מאוד ואינם יכולים להישאר בנמל, ניתן להגיש חשבון פרו – פורמה או צילום חשבון אף אם אינו עומד בתנאים דלעיל, נגד פיקדון להנחת דעתו של גובה המכס, עד להגשת החשבון המקורי.
  3. חשבון לטובין נשלחו ללא תמורה (NO CHARGE) כנגד חשבון פרו-פורמה בלבד דוגמאות,פרסומת וכיו”ב).
  4. במקרים חריגים אחרים, לפי שיקול דעתו ובאישור מוקדם של גובה המכס, ובלבד שתופקד בבית המכס ערבות בנקאית או פיקדון במזומן בגובה 15% מערך הטובין, עד להמצאת חשבון המכר המקורי.