דברי המסווג

דברי המסווג

מס מכס הינו מס המוטל על יבוא סחורות לישראל. מס המכס מהווה כלי לויסות מאזן התשלומים של המדינה וכן מגן על הייצור המקומי מפני תחרות, בכפיפות להסכמים בינלאומיים עליהם חתומה המדינה.

מס המכס משמש כבסיס להטלת מיסים נוספים כגון מע"מ ומס קנייה.

סעיף 1 לפקודת המכס: "מכס, מס קניה על יבוא כמשמעותו בחוק מס קניה טובין ושירותים (התשי"ב – 1952) מס ערך מוסף על יבוא כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975, וכן כל מס או היטל אחרים המוטלים על יבוא טובין, על פי כל דין.

שיעור המכס – בישראל מתוקף היותה חברה בארגון ה מכס הבינלאומי, נהוג תעריף אחיד המבוסס על השיטה ההרמונית )HS )על פיה נקבע שיעור המכס.

גובה התשלום – ישראל חתומה על הסכם גאט"ט הקובע כי חשבונית העסקה היא הבסיס לחישוב תשלום המכס.

חישוב תעריף המכס – תעריפי המכס בישראל  שיעור המס על טובין מסווגים לפי אופי הטובין על פי השיטה ההרמונית System Harmonized בשמה המלא: השיטה ההרמונית לתיאור מצרכים וקידודם אשר פותחה על ידי ארגון המכס העולמי (Organization Customs World – WCO) ופורסמה במסגרת אמנת בריסל בשנת 1983.

על פי נתוני ארגון המכס העולמי, כ – 180 מדינות וכלכלות מיישמות את השיטה ההרמונית, ו – %98 מכלל הסחר הבינלאומי בטובין משתמש בקודי הסיווג של השיטה ההרמונית.

השיטה הינה מערכת קטלוג ענפה, הבנויה לפי פרקים, סעיפים וסעיפי משנה, המאפשרת להקצות לכל מוצר קוד סיווג על פי כללי הסיווג – קוד פרט מכס .

לצידו של כל קוד סיווג ("פרט מכס") מצויין שיעור המכס החל על טובין שמסווגים באותו פרט סיווג.

מידע על סיווג הטובין וקביעת פרט מכס קיים ב"צו תעריף המכס ומס קניה". צו זה מפורסם ע"י אגף המכס כספר בתחילת כל שנה ומעודכן במהלך כל השנה.

הספר מחולק ל- 21 חלקים לפי נושאים שונים, וכל חלק מחולק למספר פרקים, סה"כ 97 פרקים.

לדוגמא: חלק ראשון – עוסק בבעלי חיים ומוצרים מבעלי חיים וכולל פרקים 5-1.

חלק שבעה עשר – עוסק כלי רכב כלי טייס, כלי שייט, וציוד הקשור להובלה, כולל פרקים 89-86.

הפרקים מחולקים לפרטים ופרטי משנה. בנוסף ל- 97 הפרקים המשמשים את כל המדינות המשתמשות בשיטה, יש בחלק האחרון תוספות הרלוונטיות לישראל בלבד, כגון: כללי יבוא לעולים , לתושבים חוזרים, לדיפלומטים וכן נתונים הנוגעים להסכמי הסחר שיש לישראל עם מדינות שונות .

פרט המקוטלג על פי סעיפים אלה נקרא פרט מכס מותנה. לכל חלק ופרק יש מונחים וכללים החלים לגביו.

בסיווג גלום גם מידע לגבי הצורך באישורי רשויות מוסמכות אחרות כגון: מכון התקנים ומשרדי הממשלה השונים: בריאות, תקשורת, חקלאות, איכות הסביבה ועוד.

עוד מאמרים

יצוא לאירופה
בלוג

יצוא לאירופה

על מנת לערוך הלכה למעשה פרוצדורה של יצוא לאירופה נדרש לעשות שימוש בחברת הובלה אשר באפשרותה לערוך שילוח של אלמנטים למדינות מעבר לים, בין השאר במערך של פרוצדורה יצוא לאירופה. פרוצדורה זאת תיערך על ידי שליחה של אלמנטים באמצעות אוניה במשלוח ימי או לחלופין באמצעות, מטוס במשלוח אווירי.

קרא עוד »
חדשות האתר

היסטוריה בנמל חיפה: אניית MSC עגנה עם מטענים מהאמירויות

האנייה MSC Paris נכנסת עם הזריחה לנמל חיפה. פקידה שבועית צילום: ארז סימון – גיאודרונס צילום: ארז סימון – גיאודרונס צילום: ארז סימון – גיאודרונס צילום: ארז סימון – גיאודרונס צילום: ארז סימון – גיאודרונס הקודם הבא לראשונה בהיסטוריה של נמל חיפה ושל מדינת ישראל נכנסה היום עם הזריחה לנמל הצפוני אניית מכולה של חברת MSC – האנייה MSC Paris ועליה מכולות שהגיעו ישירות

קרא עוד »