הסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל לבין ארה"ב נכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 1985.

הסכמי סחר עם ארה"ב
ההסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל לבין ארה"ב נכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 1985.

הסכמי סחר עם ארה"ב

הסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל לבין ארה"ב נכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 1985.
בזמנו, היה הסכם האס"ח הראשון והיחידי מחוץ להסכם עם צפון אמריקה (הסכם נפט"א) שעליו חתמה ארה"ב.
לישראל וארה"ב הסכמים נוספים כגון הסכם הכרה הדדית בציוד תקשורת והסכם Qualified Industrial Zone (QIZ) בין ישראל מצרים וארה"ב.

הסכמים

מדינות וגושים עמם יש הסכמי סחר בילטרליים

הסכמי סחר

הסכמי סחר עם ירדן

הסכם לסחר ושיתוף פעולה בין ישראל וירדן נחתם בשנת 1995 בעקבות הסכם השלום בין הצדדים שנחתם ב-26 באוקטובר 1994.

קרא עוד »