חדשות האתר

מינוף הסכמי סחר חופשי: מקסום הזדמנויות חיסכון

בעולם שבו כלכלות גלובליות קשורות זו בזו יותר מתמיד, מינוף הסכמי סחר חופשי הפך לכלי אסטרטגי לעסקים המעוניינים...
23 July 2024

מיסי יבוא ועלויות הובלה - טיפים לחסכון

מסי יבוא יכולים להיות היבט מרתיע של סחר בינלאומי, אבל עם מעט ידע והכנה, אתה יכול לנווט ביניהם כמו מקצוען....
23 July 2024

נמלי ישראל קיימו דיון חירום ומשחקי מלחמה להגברת המוכנות והיערכות לתרחיש של זירה רב מערכתית

בהנחיית שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגבנמלי ישראל קיימו דיון חירום ומשחקי מלחמה להגברת המוכנות...
23 July 2024

חוק שירותי הובלה

במטרה להגביר את הבטיחות בהפעלת רכב מסחרי בעת מתן שירות הובלה ולהגן על הצרכן ועל איכות הסביבה, חוקקה הכנסת...
23 July 2024

נמל אשדוד - תמצית תהליך הסחר הימי

תהליך היבוא למדינת ישראל יבואן בארץ יוצר קשר עם יצואן מחו”ל ממנו הוא מעוניין לרכוש סחורה, ונכרת...
23 July 2024

יבוא ושיווק בינלאומי

יבוא ושיווק בינלאומי יכול לאפשר לנו לייבא לארץ כל דבר שחוקי להשתמש בו בארץ. המשך…
18 July 2024

77 תובנות על כניסה מוצלחת לשוק יעד בחו״ל - חלק 2

בחירת שוק היעד: המשך…
18 July 2024

77 תובנות על כניסה מוצלחת לשוק יעד בחו״ל - חלק 3

מחקר ומודיעין מחקר שוק כללי הניתן לרכישה מהמדף אינו מספיק – עליכם לקבל חמש החלטות עיקריות. המשך…
18 July 2024

77 תובנות על כניסה מוצלחת לשוק יעד בחו״ל - חלק 1

77 תובנות על כניסה מוצלחת לשוק יעד בחו״ל – מבוסס על פעילות של 1,000 יצואנים ישראלים. המשך…
18 July 2024

יסודות שחרור ממכס בשילוח בינלאומי

שחרור ממכס הוא שלב מכריע בתהליך השילוח הבינלאומי. זה כרוך בהגשה ועיבוד של מסמכים ומידע שונים כדי לעמוד...
18 July 2024

מדריך לייבוא אישי באמצעות חברות שילוח

מבוא

כל אדם בישראל רשאי לייבא אישי חפצים (טובין) באמצעות חברות משלוח, בתנאים הבאים:

 • החפצים אינם אסורים ליבוא בישראל
 • אם יש צורך באישור או רישיון יבוא – יש לפנות לרשות המוסמכת. פרטים בהמשך המדריך.

הגדרות:
יבוא אישי” – יבוא חפצים (טובין) בכמות סבירה לשימוש עצמי או למתנה.
“מסי יבוא” מכס, מס קניה ומס ערך מוסף (מע”מ) המוטלים על חפצים מיובאים. 

אחריות היבואן על הצהרת תכולת החבילה

 1. על פי סעיף 39ב’ לפקודת המכס, אם החפצים אינם תואמים את הכתוב בהצהרת היבוא או על התווית של חבילת הדואר, גם אם הנמען  לא ידע מכך, ניתן יהיה לתפסם. 
 2. במקרה של הצהרה כוזבת, רשות המסים רשאית להחרים את החפצים או להתנות את שחרורם בתשלום קנס בגובה המסים ובתשלום מסי יבוא. 
 3. שימו לב: מזמיני החבילה הם שאחראים על תוכן ההצהרה כלפי המכס.

אופן חישוב המסים

ככלל, על טובין המיובאים ביבוא אישי חלים מסי יבוא (מכס, מס קניה, מע”מ), על פי ערכם, על פי סיווגם בתעריף המכס, ועל פי הצהרת המכס שצורפה לחבילה/צרור. 

חישוב המסים וכן המרת המטבע (אם העיסקה בוצעה במטבע שאינו דולר ארה”ב) מבוצע במועד הגעת הטובין הארץ, ובהתאם לשער המטבע הקבוע באותו מועד ולא במועד ביצוע העיסקה/הרכישה.

יבוא משלוח שערכו מעל $1,000

משלוח שערכו מעל 1000$ או משלוח של טבק, סיגריות, כוהל ומשקאות משכרים- חייבים בתשלום מע”מ וכן במכס ובמס קניה (אם חלים) כפי שמשולם על ידי יבואן שמייבא ביבוא מסחרי.

שיעור המס מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי משלוח והביטוח אם ישנם. 

בדיקת חבילות ללא נוכחות הנמען

לפי פקודת המכס וחוק הדואר, התשמ”ו – 1986, רשאי פקיד המכס לפתוח ולבדוק חבילות ולהעריך את תכולתן, גם ללא נוכחות הנמען, אך בנוכחות פקיד דואר/ סוכן מכס.

האחריות על שלמות החבילה חלה על חברת דואר ישראל. ולכן, כאשר נגרם נזק לחבילה, יש לפנות למחלקה לפניות הציבור של חברת דואר ישראל/ חברת השילוח וכך גם לגבי משלוח שהגיע באמצעות חברות משלוחים.

הבדיקה תיעשה בנוכחות היבואן, נציגו או נציג חברת המשלוחים.

יצוין כי חבילות/צרורות שיש חשש כי בתוכן נמצאים מוצרים מתכלים, מוצרים אסורים ביבוא או מוצרים מסוכנים, רשאי פקיד המכס לבדוק את החבילה גם ללא נוכחות נציגים כאמור.

פריטים שייבואם אסור או מותנה באישור הרשות המוסמכת

ישנם פריטים שיבואם לארץ מותנה בקבלת אישור או רישיון יבוא מהרשות המוסמכת הרלוונטית לאותו המוצר. 

• לתשומת ליבך –

אישור ייבוא ניתן לקבל מהרשות המוסמכת גם לאחר הגעת המוצר לארץ. יודגש כי המוצר לא ישתחרר מהמכס לפני הצגת אישור הייבוא
לעומת זאת, רישיון ייבוא חובה לקבל מהרשות המוסמכת לפני הגעת המוצר לארץ.
קבלת רישיון יבוא לאחר הגעת המוצר לארץ מהווה עבירה שעליה אתה עלול להידרש לשלם קנס/כופר. 

באפשרותך לברר האם נידרש למוצר מסוים אישור/רישיון יבוא באמצעות המחשבון ליבוא אישי.

להלן פירוט הרשויות המוסמכות ביחס לפריטים המיובאים באופן תדיר:

המוצרים

הרשות המוסמכת

טלפון

מייל

רחפן

משרד התקשורת+

משרד התחבורה-רשות שדות התעופה

 

03-5198282

03-9774521

requests@moc.gov.il

gendela@mot.gov.il

 

מוצרי תקשורת, מוניטורים לתינוקות, שלטים, וכיוצא באלה

משרד התקשורת

03-5198282

requests@moc.gov.il

 

צמחים, זרעים

משרד החקלאות-אישור הגנת הצומח

03-9681587

בית דגן, קבלת קהל במשרד ביום ד’ 8:30-15:00

חיות מחמד

משרד החקלאות-שירותים וטרינריים

03-9485461

Mankal@moag.gov.il

נשק וחלקי נשק

משרד לביטחון פנים

077-2324444

מענה טלפוני בימים א’-ה’

8:00 -17:00

ו’ 8:00-12:00

קסדות, חלקי חילוף לרכב

משרד התחבורה

5678*

rechev@mot.gov.il

מסמני לייזר

משרד הכלכלה

6680*

Dina.blilti@economy.gov.il

קורקינט ממונע, אופניים חשמליים

משרד התחבורה

5678*

rechev@mot.gov.il

 

שימו לב! חל איסור לייבא לישראל מוצרי טבק ועישון כהגדרתם בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ”ג- 1983 (להלן- חוק איסור פרסומת) שאינם ארוזים ומסומנים עפ”י חוק איסור פרסומת והכללים שנקבעו ע”י משרד הבריאות. 

ישנם פריטים שיבואם לארץ מותנה בקבלת אישור או רישיון יבוא מהרשות המוסמכת הרלוונטית לאותו המוצר. 
איסור זה אינו חל על טבק ומוצרי עישון המיובאים על ידי תושבים הנכנסים לישראל כחפצים אישיים, בהיותם חלק מהפטור ממס יבוא לו הם זכאים.

לפני היבוא, מומלץ לבדוק עם הרשות המוסמכת הרלוונטית את הקריטריונים התקפים, וכן את הצורך בקבלת אישור/רישיון יבוא.

פריטים שייבואם אסור

 • טובין שהם פרוצים או מגונים.
 • זיופים וחיקויים של מטבעות ושל מסמכים.
 • כרטיסים ודברי פרסומת להגרלה או להימורים, שלא ניתן מראש היתר לעריכתם.
 • יופים או חיקויים של טופס של חשבון מכר, מסמך העדפה או תעודת מקור.
 • שקים משומשים ששימשו לאריזת חומר צמחי.
 • סכין, מלבד אולר ומלבד סכין שנועדה לשמש במקצוע, במלאכה, בעסק, לצורכי בית או למטרה כשרה אחרת.
 • משבש מד מהירות לייזר.
 • כלי ירייה דמוי עטף או דמוי אקדח הזנקה או המופעל בגז או כלים דומים.
 • מכל גז מדמיע, שצורתו צורת כלי ירייה.
 • משחקים אסורים.
 • חומרי נפץ וחומרים מתלקחים, יצורים חיים כגון: נחשי צפע וטובין מסוכנים דומים.
 • ציוד משומש לגידול דבורים.
 • טובין, שהם כלים מן הסוג המשמש להכנת סם מסוכן או לצריכתו.
 • טובין, שיש בהם כדי להסית לאלימות, לטרור או לגזענות.
 • טובין, שיש בהם גילוי של הזדהות עם ארגון טרור או אהדה כלפיו. 

אולי יעניין אותך גם...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/07/הסכמי-סחר.png
מינוף הסכמי סחר חופשי: מקסום הזדמנויות חיסכון

בעולם שבו כלכלות גלובליות קשורות זו בזו יותר מתמיד, מינוף הסכמי סחר חופשי הפך לכלי אסטרטגי לעסקים המעוניינים להרחיב את אופקיהם ולמקסם הזדמנויות חיסכון. תארו לעצמכם נוף שבו מחסומים לסחר בינלאומי ממוזערים,...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/07/34223.png
מיסי יבוא ועלויות הובלה - טיפים לחסכון

מסי יבוא יכולים להיות היבט מרתיע של סחר בינלאומי, אבל עם מעט ידע והכנה, אתה יכול לנווט ביניהם כמו מקצוען. בעת יבוא סחורה למדינה, חשוב להבין את היסודות של מסי יבוא כדי למנוע הפתעות שעשויות להשפיע על התקציב...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/07/נמל-אשדוד.png
נמלי ישראל קיימו דיון חירום ומשחקי מלחמה להגברת המוכנות והיערכות לתרחיש של זירה רב מערכתית

בהנחיית שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגבנמלי ישראל קיימו דיון חירום ומשחקי מלחמה להגברת המוכנות והיערכות לתרחיש של זירה רב מערכתית. מנכ”ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן: ״את הסיכונים...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/07/חוק-שירותי-הובלה.png
חוק שירותי הובלה

במטרה להגביר את הבטיחות בהפעלת רכב מסחרי בעת מתן שירות הובלה ולהגן על הצרכן ועל איכות הסביבה, חוקקה הכנסת בשנת 1997 את חוק שירותי הובלה. הסדרי חקיקה במהלך השנים נעשו ניסיונות רבים להסדיר את תחומי הניהול...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2024/02/תמצית-תהליך-הסחר-הימי.png
נמל אשדוד - תמצית תהליך הסחר הימי

תהליך היבוא למדינת ישראל יבואן בארץ יוצר קשר עם יצואן מחו”ל ממנו הוא מעוניין לרכוש סחורה, ונכרת ביניהם חוזה הכולל את פרטי הסחורה, תנאי המכר ותנאי התשלום. היצואן בחו”ל או היבואן בארץ (תלוי...

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2020/11/יבוא-ושיווק-בינלאומי.png
יבוא ושיווק בינלאומי

יבוא ושיווק בינלאומי יכול לאפשר לנו לייבא לארץ כל דבר שחוקי להשתמש בו בארץ. המשך…

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2021/06/כניסה-מוצלחת-לשוק-יעד-בחול-2.png
77 תובנות על כניסה מוצלחת לשוק יעד בחו״ל - חלק 2

בחירת שוק היעד: המשך…

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2021/06/כניסה-מוצלחת-לשוק-יעד-בחול-3.png
77 תובנות על כניסה מוצלחת לשוק יעד בחו״ל - חלק 3

מחקר ומודיעין מחקר שוק כללי הניתן לרכישה מהמדף אינו מספיק – עליכם לקבל חמש החלטות עיקריות. המשך…

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2021/06/כניסה-מוצלחת-לשוק-יעד-בחול-1.png
77 תובנות על כניסה מוצלחת לשוק יעד בחו״ל - חלק 1

77 תובנות על כניסה מוצלחת לשוק יעד בחו״ל – מבוסס על פעילות של 1,000 יצואנים ישראלים. המשך…

https://www.unitedxp.co.il/wp-content/uploads/2019/12/יחדיו-עמילות-מכס-2-scaled.jpg
יסודות שחרור ממכס בשילוח בינלאומי

שחרור ממכס הוא שלב מכריע בתהליך השילוח הבינלאומי. זה כרוך בהגשה ועיבוד של מסמכים ומידע שונים כדי לעמוד בתקנות ובדרישות של מדינת היעד. ללא שחרור ממכס מתאים, הסחורה שלך עשויה להתעכב, לעכב או אפילו להידחות...

1 2 3 67