בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בחיפה בבקשתה של היבואנית פ. א. ואי קום בע״מ, לעכב שחרור מטען ימי שהגיע לנמל חיפה, ולהורות על מתן צו לתפיסת מטען.

אין מטען ללא שטר מטען מקורי

בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בחיפה בבקשתה של היבואנית פ. א. ואי קום בע״מ, לעכב שחרור מטען ימי שהגיע לנמל חיפה, ולהורות על מתן צו לתפיסת מטען. כמו כן, ביקשה החברה כי בית המשפט יורה לבית המכס חיפה שלא לשחרר את המטען עד לבירור הסוגיה.

המחלוקת וטענות הצדדים: טענותיה של פ. א. ואי קום בע״מ היו, כי רכשה את המטען מהספקית, שילמה את מלוא התמורה והוצאו שטרי מטען לטובתה. לאחר הגעת המטען לנמל חיפה, התגלה כי בשטרי המטען מופיעה שמה של יבואנית אחרת (טאלא קמפני בע״מ וס.מ פחם בע״מ, להלן: ״טאלא״ ו״פחם הגליל״).

לטענת טאלא ופחם הגליל, הן בעלות הזכות לקבל את המטען, שכן הוא נרכש על ידן מהספקית במסגרת עסקאות שונות שבגינן הוצאו שטרי המטען המתייחסים למטען הרלוונטי.

לטענת סוכן האנייה, העתק שטר המטען שצורף לבקשתה של פ. א. ואי קום בע״מ לא הונפק על ידיו, איננו השטר המקורי והוא נחזה להיות מזויף. כמו כן, בשטר המטען המקורי, לא מופיעה חברת פ. א. ואי קום בע״מ כנשגרת.

עוד טען סוכן האנייה, כי שחרור המטען ללא הצגת שטר מטען מקורי עלול להעמידו כמפר של התחייבות חוזית כלפי מי שאוחז בשטר מטען המקורי וכמי שפועל בניגוד למקובל ולנוהג הסוחרים.

הדיון המשפטי: בבחינת קיומה לכאורה של עילת התביעה, בית המשפט קבע כי לאור הגרסאות העובדתיות המנוגדות שהתבררו במסגרת הבקשה, ולאור המצב המשפטי, ניתן לקבוע כי פ. א. ואי קום בע״מ לא הוכיחה את קיומה של עילת תביעה.

בית המשפט אזכר את החלטות בית המשפט בעניין טרנסכלל ובעניין פולסקא, במסגרתם נקבע עיקרון-העל, לפיו שחרורו של מטען שהגיע בהובלה ימית לנמל היעד נעשה על ידע מסירת פקודת מסירה מהמוביל הימי לידי סוכן המכס הפועל מטעם היבואן רק לאחר הצגת שטר מטען מקורי שהונפקו על ידי המוביל הימי.

במקרים מסוימים וחריגים, בית המשפט אישר חריגה מכלל זה, אולם במקרה דנן בית המשפט קבע כי אין הצדקה לסטייה מהכלל, שכן הסיכון שצד שלישי יתייצב וידרוש לקבל את המטען אשר פ. א. ואי קום בע״מ טוענת לזכותה לקבלו אינו תיאורטי, אלא מוחשי מאוד. 

בית המשפט בחן את מאזן הנוחות בין הצדדים וקבע כי שחרור המטען לידי פ. א. ואי קום בע״מ, ללא הצגת שטר מטען מקורי, עלול לחשוף את סוכן האנייה לתביעה נזיקית מצדדים שלישיים.

הואיל וכך בית המשפט דחה את הבקשה. במקרה הנדון, חברת פ. א. ואי קום בע״מ לא הוכיחה את קיומה של עילת תביעה כנגד סוכן האנייה, טאלא ופחם גליל. כמו כן, לא הצביעה על כך שנזקה יהיה גבוה מנזקיהם של האחרים במידה והבקשה לא תתקבל. הוחלט בעניין זה כי אין לסטות מההלכה שנקבעה בעניין טרנסכלל ובעניין פולסקא.

ת״א 67434-06-18 פ. א. ואי קום בע״מ נ׳ צים שירותי ספנות משולבים בע״מ ואח׳, ניתן ביום 9 ביולי 2018 על ידי כבוד השופט אורי גולדקורן.

 

עוד מאמרים