על פי נתוני המגמה של החודשים האחרונים נרשמה גם עלייה של 12.6% ביצוא הסחורות לארה״ב וירידה של 14.1% ביבוא מארצות אסיה.

הלמ״ס: עלייה של 24% ביצוא הסחורות לאיחוד האירופאי

על פי נתוני המגמה של החודשים האחרונים נרשמה גם עלייה של 12.6% ביצוא הסחורות לארה״ב וירידה של 14.1% ביבוא מארצות אסיה.

יבוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-21 מיליארד שקל. 38% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 16% מארצות הברית, 21% מארצות אסיה ו-25% הנותרים מקבוצת יתר ארצות העולם. יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-12 מיליארד שקל והגירעון המסחרי בסחר בסחורות (ללא יהלומים) הסתכם ב-9 מיליארד שקל. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופי היווה 31%, היצוא לארה״ב 26%, היצוא לארצות אסיה 21%, ו-22% הנותרים ליתר ארצות העולם.

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי (ללא יהלומים) הסתכם בינואר-אפריל 2019 ב-11 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 17.4 מיליארד שקל בחודשים ינואר-אפריל 2018. הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה (ללא יהלומים) הסתכם בינואר-אפריל 2019 ב-9.5 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 5.5 מיליארד שקל בחודשים ינואר-אפריל 2018.

הגירעון בסחר הסחורות עם קבוצת יתר ארצות העולם (ללא יהלומים) הסתכם בינואר-אפריל 2019 ב-7.4 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 2.7 מיליארד שקל בחודשים המקבילים ב-2018. לעומת זאת, במאזן הסחר בסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית נרשם עודף של 0.5 מיליארד שקל בינואר-אפריל 2019 נמוך ב-77% לעומת ינואר-אפריל 2018.

בחודשים ינואר-אפריל 2019 עלה יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-10.4% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 14.8% בחישוב שנתי נובמבר 2018 – ינואר 2019. היבוא מארצות האיחוד האירופי עלה ב-4.2% בחישוב שנתי בינואר-אפריל 2019. זאת, לאחר ירידה של 3.5% נובמבר 2018 – ינואר 2019. מתחילת השנה עלה בעיקר היבוא מאסטוניה, ממלטה ומצ׳כיה.

על פי נתוני המגמה יבוא הסחורות מארה״ב עלה ב-9% בחישוב שנתי בינואר-אפריל 2019. זאת, לאחר עלייה של 32.4% נובמבר 2018 – ינואר 2019. בשלושת החודשים האחרונים ירד יבוא הסחורות מארצות אסיה ב-14.1% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 1.9% בחישוב שנתי, נובמבר 2018 – ינואר 2019. מתחילת השנה ירד בעיקר היבוא מאינדונזיה, מיפן ומסינגפור. היבוא מקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-16.5% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים, בהמשך לעלייה של 20% בנובמבר 2018 – ינואר 2019. מתחילת השנה עלה בעיקר היבוא מטורקייה, משווייץ, ומפרגוואי.

בחודשים פברואר – אפריל 2019 עלה יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-4.6% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 7.0% בחישוב שנתי נובמבר 2018 – ינואר 2019. יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-23.9% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לעלייה של 39.4% נובמבר 2018 – ינואר 2019. מתחילת השנה עלה בעיקר היצוא לממלכה המאוחדת, לאירלנד ולפולין. יצוא הסחורות לארה״ב עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-12.6% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לעלייה של 5.1% נובמבר 2018 – ינואר 2019.

יצוא הסחורות לארצות אסיה עלה ב-7.3% בחישוב שנתי בפברואר -אפריל 2019. זאת, לאחר ירידה של 18.6% נובמבר 2018 – ינואר 2019. מתחילת השנה עלה בעיקר היצוא לטייוון, לירדן ולתאילנד.

יצוא הסחורות לקבוצת יתר ארצות העולם ירד ב-8.9% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים. זאת, בהמשך לירידה של 12.1% נובמבר 2018 – ינואר 2019. מתחילת השנה ירד בעיקר היצוא להונדורס, לקנדה ולניגריה.

פורסם באתר www.port2port.co.il

עוד מאמרים

יבוא יצוא

יבוא בינלאומי

העולם הגלובלי בו אנו חיים, מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו לבצע פעולות יבוא ויצוא של מוצרים, סחורות וחפצים מכל סוג מכל נקודה בעולם לכל נקודת

קרא עוד »