קרואטיה

קרואטיה מצטרפת להסכם הסחר בין ישראל לאיחוד האירופי

קרואטיה מצטרפת להסכם הסחר בין ישראל לאיחוד האירופי

ההסכם שנחתם בבריסל על ידי שגריר ישראל לאיחוד האירופי כולל נספח המפרט את ההטבות שניתנו לישראל. על ההסכם לעבור תהליך אשרור גם בישראל וגם באיחוד האירופי על מנת שייכנס לתוקף