היצף

קביעת שיעור ההיצף

קביעת שיעור ההיצף

יבוא בהיצף מתקיים כאשר מחיר היצוא נמוך מהמחיר המקובל. שיעור ההפרש בין שני המחירים הללו ביחס למחיר היצוא מכונה "שיעור ההיצף".

הסכמים בינלאומיים בנושא היצף ומחיר נתמך

הסכמים בינלאומיים בנושא היצף ומחיר נתמך

ההסכם הכללי לסחר ומסים – הסכם גאט"ט, והסכמי הסחר בין מדינות נועדו לקדם את הסחר הבינלאומי החופשי ולהסיר את המחסומים על דרכי הסחר.

היטלי סחר והיצף – מדריך ליבואנים וליצרנים

היטלי סחר והיצף – מדריך ליבואנים וליצרנים

במדריך זה נסביר מהו היצף, מה אינו נחשב יבוא בהיצף, איך קובעים את שיעור ההיצף ועוד.