טעינה מחדש. פריקת מטענים מאונייה בנמל, לצורך העברתם לאונייה אחרת, שתפקוד נמל אחר. השיטעון נהוג במיוחד בקווים ארוכים, כאשר המטען מתפצל ליעדי משנה, באמצעות אוניות הפוקדות את יעדי הקו המקורי.