משלח בינלאומי (באנגלית: Freight Forwarder) הוא מוביל המתחייב להעביר טובין (סחורות, מטענים וחפצים אישיים) מנקודת מוצא אל נקודת היעד בעבור תשלום כספי.

תפקיד המשלח אינו לשנע את הטובין, אלא לגשר בין בעל המטען לספק השילוח הבינלאומי (שילוח אווירי, ימי או יבשתי) ומוטלת עליו החובה להנפיק שטר מטען (פנימי) לכל שילוח.

על פי חוק סוכני המכס, תשכ"ה-1964, גורם העוסק במשלח בינלאומי חייב לקבל אישור מרשות המסים בישראל.