היטל המוטל על דמי ההובלה הימית בשל ההפרש בשערי המטבע. פעם בחודש נקבע שער חליפין מוסכם בין חברות הספנות  לארגון המשתמשים בהובלה ימית. בישראל דמי ההובלה נקבעים במטבע הדולר ולכן ההיטל אינו שכיח.