הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש אוגוסט – יבוא ויצוא של סחורות. 

למ״ס: ירידה ברוב מרכיבי היבוא בשלושת החודשים האחרונים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור חודש אוגוסט – יבוא ויצוא של סחורות. מהנתונים עולה כי יצוא הסחורות הסתכם בחודש אוגוסט 2019 ב-15.3 מיליארד שקל . 93% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (ללא יהלומים). 6% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

באוגוסט 2019, הסתכם יבוא הסחורות ב-21.3 מיליארד שקל. מתוכם 43% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (ללא יהלומים וחומרי אנרגיה), 20% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-22% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

מתחילת השנה מסתמן כי יצוא הסחורות בחודשים ינואר – אוגוסט 2019, היווה 69.1% מהיבוא לעומת 69% באותם חודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בשמונת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-56.3 מיליארד שקל לעומת גירעון של 52.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם בינואר – אוגוסט 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-11.7 מיליארד שקל , לעומת 16.7 מיליארד שקלבחודשים המקבילים בשנת 2018. בינואר – אוגוסט 2019, היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם ב-2.9 מיליארד שקל נמוך ב-1.7% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2018. באותה תקופה ירד יצוא ענף הדייג וגידול בעלי חיים ב-15.3%.

נתוני המגמה בשלושת החודשים האחרונים

בחודשים יוני – אוגוסט 2019 עלה יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-1.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.2% בחישוב שנתי במרץ – מאי 2019. בחודשים יוני – אוגוסט 2019 ירד יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-11.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 9.9% בחישוב שנתי במרץ – מאי 2019.

יבוא חומרי גלם ירד על פי נתוני המגמה, ב-12.3% ביוני – אוגוסט 2019, בהמשך לירידה של 10% במרץ – מאי 2019. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא חומרי גלם לחקלאות ירד ב-37.7% בחישוב שנתי ויבוא גומי ופלסטיקה ירד ב-22.9% בחישוב שנתי.

נתוני המגמה מצביעים על ירידה ביבוא מוצרי השקעה של 13.7% בחישוב שנתי בחודשים יוני – אוגוסט 2019, בהמשך לירידה של 13.3% בחישוב שנתי בחודשים מרץ – מאי 2019. יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-28.3% בחישוב שנתי. יבוא מכונות וציוד ירד ב-15.5%.

בחודשים יוני – אוגוסט 2019 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-11.5% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 12.3% בחישוב שנתי בחודשים מרץ – מאי 2019. יבוא מוצרים בני קיימא ירד ביוני – אוגוסט 2019 ב-19.2% בחישוב שנתי, עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה.

יבוא מוצרים לצריכה שוטפת ירד ביוני – אוגוסט 2019 ב-6.4% בחישוב שנתי. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר- אוגוסט 2019 ב-9.6 מיליארד שקל, לעומת 13.5 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2018. יבוא חומרי אנרגיה הסתכם שמונת החודשים הראשונים של השנה ב-23.2 מיליארד שקל, נמוך ב-0.9% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

פורסם באתר port2port

עוד מאמרים

חדשות האתר

נמל אשדוד: נחתם הסכם היסטורי להשלמת הליך הרפורמה

הקודם הבא אחרי קרוב ל-8 שנים של מו״מ נחתמה הלילה אחת הרפורמות החשובות במשק בין המדינה, הנהלת נמל אשדוד והעובדים. במסגרת ההסכם תיושם תוכנית התייעלות שתאפשר לנמל לשמור על כושר תחרותי גבוה תוך שמירה על זכויות העובדים. הסכם היסטורי נחתם הלילה (א׳) בנמל אשדוד המאפשר את השלמת הרפורמה בנמלי הים של מדינת ישראל. ההסכם, שהבשיל אחרי כמעט שמונה שנים של משא ומתן, מחזק את עתידו

קרא עוד »
חדשות האתר

נמל אשדוד יקצה שטחים תפעוליים לפינוי מכולות ריקות

נמל אשדוד יוזם מבצע להוצאת אלפי מכולות ריקות ומהנמל ויצר קשר עם חברות ספנות לטובת הבאת אניות ייעודיות לפינוי המכולות הריקות. כמו כן חברת הנמל מפנה מקום בשטחים תפעוליים באזורי אחסנה לטובת הגדלת שטחי האחסנה למכולות הריקות.

קרא עוד »