על נתוני המגמה נרשמה עליה של 24.4% ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, עלייה של 9.1% ביבוא כלי תחבורה להשקעה.


למ״ס: הגירעון בסחר החוץ בינואר הגיע ל-7.1 מיליארד שקל

על נתוני המגמה נרשמה עליה של 24.4% ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית, עלייה של 9.1% ביבוא כלי תחבורה להשקעה. 85% מהיצוא בינואר היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה. יצוא גידול הדרים ירד ב-3% באותה תקופה.
 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי בחודש ינואר 2019, הסתכמו יבוא הסחורות ב-24.1 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-17.0 מיליארד שקל והגירעון בסחר הסחורות ב-7.1 מיליארד שקל. יצוא הסחורות בחודש ינואר 2019, היווה 68.0% מהיבוא לעומת 77% באותו חודש אשתקד.  

הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בחודש הראשון של השנה הסתכם ב-7.1 מיליארד שקל לעומת גירעון של 3.2 מיליארד שקל בינואר 2018. בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 עלה יבוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-4.1% בחישוב שנתי. בהמשך לעלייה של 5.2% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2018.

בחודשים נובמבר 2018- ינואר 2019 ירד יצוא הסחורות, על פי נתוני המגמה, ב-2.1% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 2.1% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2018.

יבוא הסחורות בינואר 2019, הסתכם כאמור ב-24.1 מיליארד שקל. מתוכם 41% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם, 19% יבוא מוצרי צריכה, 16% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-24% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם עלה על פי נתוני המגמה, ב-13.7% בנובמבר 2018-ינואר 2019. בהמשך לעלייה של 12.1% באוגוסט-אוקטובר 2018. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא חומרי גלם לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה עלה ב-14.8% בחישוב שנתי יבוא כימיקלים עלה ב-14.3% ויבוא גומי ופלסטיקה עלה ב-10.4% בחישוב שנתי.

נתוני המגמה מצביעים על עליה ביבוא מוצרי השקעה עליה של 1.9% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019, לאחר ירידה של 14.2% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018. יבוא מכונות וציוד עלה ב-4.3% בחישוב שנתי. יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-9.1% בחישוב שנתי.

בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 ירד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-1.6% בחישוב שנתי, לאחר עליה של 3.5% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018. יבוא מוצרים בני קיימא (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ירד בנובמבר 2018-ינואר 2019 ב-7.5% בחישוב שנתי, עיקר הירידה הייתה ביבוא כלי תחבורה שירד ב-10.3% בחישוב שנתי.

יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-3.6% בחישוב שנתי בנובמבר 2018-ינואר 2019. יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודש ינואר 2019 ב-1.4 מיליארד שקל, לעומת 1.5 מיליארד שקל בחודש המקביל של שנת 2018. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בחודש הראשון של השנה ב-3 מיליארד שקל, נמוך ב-7.1% בהשוואה לאותו חודש אשתקד.

יצוא הסחורות הסתכם בחודש ינואר 2019 ב-17 מיליארד שקל. 85% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה. 13% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג. פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית: יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-40% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) ירד בנובמבר 2018-ינואר 2019, על פי נתוני המגמה, ב-12.7% בחישוב שנתי. בהמשך לירידה של 18.7% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה של 67.2% ביצוא ענף ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים וביצוא ענף תרופות ירידה של 26.5% בחישוב שנתי.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית עלה, על פי נתוני המגמה, ב-24.4% בחישוב שנתי בנובמבר 2018- ינואר 2019, בהמשך לעליה של 21.8% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 34.8% ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-1.3% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 3.8% בחישוב שנתי, בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 4.6% ביצוא יצור גומי ופלסטיק.

בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ב-4.6% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 2.6% בחישוב שנתי, בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה של 12.9% ביצוא ענף ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק.

יצוא יהלומים נטו הסתכם בינואר 2019, לפי נתונים מקוריים, ב-2.2 מיליארד שקל, לעומת 2.7 מיליארד שקל בחודש המקביל בשנת 2018. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר 2019 ב-0.4 מיליארד שקל – ירידה של 9.7% בהשוואה לחודש המקביל ב-2018. יצוא גידול הדרים ירד ב-3% באותה תקופה.

פורסם באתר www.port2port.co.il

עוד מאמרים

שילוח בינלאומי

מה צריך לדעת על שילוח בינלאומי?

אחד המאפיינים של העידן הגלובלי הוא בהיותו מצומצם מבחינה מרחבית. רשת האינטרנט הגדילה את אפשרויות הסחר העולמי וכיום יותר ויותר אנשים נדרשים לשילוח בינלאומי.

קרא עוד »