ההסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל וקנדה נחתם ב-31 ביולי 1996 ונכנס לתוקפו ב-1 בינואר 1997.

הסכמי סחר עם קנדה

הסכמי סחר עם קנדה

ההסכם לאזור סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל וקנדה נחתם ב-31 ביולי 1996 ונכנס לתוקפו ב-1 בינואר 1997.

ב-28 במאי 2018, שר הכלכלה ותעשייה חתם על ההסכם המשודרג לאזור סחר חופשי עם קנדה. התוספת להסכם שנחתמה צריכה לעבור תהליך אשרור בשתי המדינות ועד שזה יסתיים – נמצא בתוקף ההסכם הישן בלבד.

לישראל וקנדה הסכמים נוספים כגון הסכם הכרה הדדית בציוד תקשורת.

מדינות וגושים עמם יש הסכמי סחר בילטרליים

 
הסכמי סחר

הסכמי סחר עם ירדן

הסכם לסחר ושיתוף פעולה בין ישראל וירדן נחתם בשנת 1995 בעקבות הסכם השלום בין הצדדים שנחתם ב-26 באוקטובר 1994.

קרא עוד »