הסכם לסחר ושיתוף פעולה בין ישראל וירדן נחתם בשנת 1995 בעקבות הסכם השלום בין הצדדים שנחתם ב-26 באוקטובר 1994.

הסכמי סחר עם ירדן

הסכמי סחר עם ירדן

הסכם לסחר ושיתוף פעולה בין ישראל וירדן נחתם בשנת 1995 בעקבות הסכם השלום בין הצדדים שנחתם ב-26 באוקטובר 1994.
מטרת ההסכם הינה לשתף פעולה באורח דו-צדדי וכן בפורומים רב-צדדיים, לקידום כלכלותיהן של המדינות ויחסי השכנות הכלכליים שלהן עם צדדים אזוריים אחרים.
ב-23 בדצמבר 2004 ההסכם שודרג.
בין הצדדים קיים גם הסכם QIZ.

מדינות וגושים עמם יש הסכמי סחר בילטרליים