הסכם לסחר ושיתוף פעולה בין ישראל וירדן נחתם בשנת 1995 בעקבות הסכם השלום בין הצדדים שנחתם ב-26 באוקטובר 1994.

הסכמי סחר עם ירדן

הסכמי סחר עם ירדן

הסכם לסחר ושיתוף פעולה בין ישראל וירדן נחתם בשנת 1995 בעקבות הסכם השלום בין הצדדים שנחתם ב-26 באוקטובר 1994.
מטרת ההסכם הינה לשתף פעולה באורח דו-צדדי וכן בפורומים רב-צדדיים, לקידום כלכלותיהן של המדינות ויחסי השכנות הכלכליים שלהן עם צדדים אזוריים אחרים.
ב-23 בדצמבר 2004 ההסכם שודרג.
בין הצדדים קיים גם הסכם QIZ.

מדינות וגושים עמם יש הסכמי סחר בילטרליים

הסכמי סחר

הסכמי סחר עם ירדן

הסכם לסחר ושיתוף פעולה בין ישראל וירדן נחתם בשנת 1995 בעקבות הסכם השלום בין הצדדים שנחתם ב-26 באוקטובר 1994. הסכמי סחר עם ירדן הסכמי סחר עם

קרא עוד »